Vaccins ziekte van Lyme

Er is 1 vaccin tegen de ziekte van Lyme beschikbaar: Merilym 3.
Zoals de naam al aangeeft, zijn er 3 spirocheten (bacteriestammen) in het vaccin opgenomen.
De fabrikant vermeldt in de bijsluiter:
“De werkzaamheid van het vaccin tegen een infectie die leidt tot de ontwikkeling van klinische ziekte is niet bestudeerd.”
Bijzonder, aangezien dit toch essentieel is voor een vaccin.

Daarnaast vermeldt de bijsluiter: “Jaarlijkse hervaccinatie wordt aanbevolen om immuniteit te behouden, hoewel dit schema niet is onderzocht.”

En over de immunologische eigenschappen staat er dit:
“Wetenschappelijke literatuur is beschikbaar waaruit blijkt dat tijdens een teken-bloedmaaltijd de vaccin geïnduceerde antilichamen, aanwezig in het bloed, worden opgenomen door de teek en zich naar verwachting binden aan de OspA eiwitten, tot expressie gebracht door bacteriën in de darm van de teek; dit zal naar verwachting de migratie naar de speekselklieren en transmissie naar de gastheer verminderen.”
Met andere woorden: de teek kan nog steeds zijn ziekmakende stoffen uitbraken en een infectie overbrengen.

In de buitenste celmembraan van de Borrelia burgdorferi bacterie bevindt zich de lipoproteïne OspA, die wordt verondersteld een grote rol te spelen in het overbrengen van de Ziekte van Lyme. Deze lipoproteïne heeft een interactie met zenuwcellen en proteïnen in gewrichten, gewrichtsvloeistof, hart- en spieren. Deze interactie resulteert in auto-immuunaandoeningen. Daarnaast bevordert de lipoproteïne de productie van interleukine 1, een cytokine met ontstekingsbevorderende eigenschappen. Overmatige productie van deze cytokines leidt tot het ontstaan van ziektes die gepaard gaan met ontstekingen. Deze ontstekingsprocessen worden op hun beurt weer gelinkt aan het ontstaan van o.a. kanker en atherosclerose.

Het Merilym vaccin is een zogenaamd recombinant OspA-subunit vaccin, dat wil zeggen: de OspA proteïne zit in het Lyme vaccin. (http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/062/756/RUG01-002062756_2013_0001_AC.pdf)
In Amerika zijn de humane Lyme vaccins – vergelijkbaar met het Merilym vaccin – uit de handel genomen omdat er niet afdoende onderzoek naar de veiligheid is gedaan en vanwege de grote hoeveelheid bijwerkingen die zijn gerapporteerd. Sommige van die bijwerkingen hebben zelfs tot de dood geleid.

Tot slot: in het vaccin worden onder andere aluminiumhydroxide en formaldehyde gebruikt als hulpstoffen; deze stoffen staan bekend om hun ernstige bijwerkingen.

Merilym 3
(Boehringer Ingelheim)
12 weken en ouder
Werkzame bestanddelen
Geïnactiveerde Borrelia burgdorferi sensu lato:
* stam Borrelia garinii
* stam Borrelia afzelli
* stam Borrelia burgdorferi sensu stricto
Adjuvantia/hulpstoffen
Aluminiumhydroxide (gehydrateerd, voor adsorptie), formaldehyde, natriumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, Dinatriumwaterstoffosfaatdodecahydraat, water voor injectie
Dosering
Jaarlijks, na 2-voudige basisvaccinatie met een interval van 3 weken.
(Hoewel het jaarlijkse hervaccinatieschema niet is onderzocht)
Vaccinatie dient te gebeuren voorafgaand aan periodes met een verhoogde teken activiteit, waarbij er voldoende tijd moet zijn voor een volledige ontwikkeling van de immuunrespons op de vaccinatie, vóór de verwachte blootstelling aan teken.
Toediening
Subcutaan
Bijwerkingen
Tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur (tot 1,5°C) (zeer zelden).
Tijdelijke zwelling met een diameter tot 7 cm op de injectieplaats gedurende max 5 dagen (zelden).
Zwellingen met een grotere diameter (tot 15 cm) (zeer zelden).
Overgevoeligheidsreactie (zeer zelden).
Waarschuwingen
Er is geen informatie beschikbaar over het gebruik van het vaccin in seropositieve dieren inclusief degene met maternaal verkregen antilichamen.
De veiligheid is niet bewezen tijdens dracht of lactatie.
Niet gebruiken bij algemene met koorts gepaard gaande ziekten.
Niet gebruiken bij zieke dieren met een bijkomende ziekte, met een zware parasitaire infestatie en/of in een slechte algemene conditie.
Niet gebruiken bij vermoedelijke of bewezen lymeborreliose.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen, voor het adjuvans of voor één van de hulpstoffen.
Klik hier voor volledige tekst registratie Merilym 3