Combinatievaccins:

Influenza, Tetanus

Er zijn 10 influenzastammen die in de verschillende vaccins (totaal 11 inclusief de losse vaccins) gebruikt worden.
Bijna alle fabrikanten gebruiken A/equi/1/Praag/57 (H7N7) (behalve ProteqFlu, ProteqFlu-Te en Equip FT) en A/equi/2/Newmarket/2/93 (H3N8) (behalve Resequin Plus en fabrikant Pfizer).
Een andere veelgebruikte stam is de A/equi/2/Newmarket/1 (H3N8) (alle Equilis varianten en Pfizer).

Van de Equilis Equenza T hebben wij twee registraties gevonden; nr. 9139 en 9704.
Registratie 9139 heeft de stammen Praag/Miami/Fontainebleau en registratie 9704 de stammen Praag/Newmarket1/Newmarket2.

Er zijn ook twee enkelvoudige vaccins voor influenza op de markt.

Beschikbare vaccins: 

Influenza
Tetanus
Influenza, Tetanus: zie tabel hieronder

Duvaxyn IE plus T Equilis Prequenza Te Equip FT ProteqFlu-TE
(Elanco) (Intervet) (Zoetis) (Merial)
5 maand en ouder 6 maand en ouder* 5 maand en ouder 5-6 maand en ouder
Werkzame bestanddelen
Clostridium tetani toxoïd Tetanus toxoïd Clostridium tetani toxoïd Clostridium Tetani Toxoïd
Antigenen bereid uit paardeninfluenza-stammen A/equi/: Gezuiverde haemag-glutinine subunits uit paardeninfluenza virussen A/equi/: Antigenen bereid uit paardeninfluenza-stammen A/equi/: Recombinant kanariepokkeninfluenzavirus influenza-stammen A/equi/:
- 1/Praag/56 (H7N7)
- 2/Suffolk/89 (H3N8)
- 2/Newmarket/2/93
- Zuid-Afrika/4/03
- 1/Newmarket/77 (H7N7)
- 2/Borlänge/91 (H3N8)
- 2/Kentucky/98 (H3N8)
- 2/Ohio/03 [H3N8]
- Richmond/1/07 [H3N8]
Adjuvantia/hulpstoffen
Aluminiumhydroxyde, carbomeer 934 P kaliumfosfaat, dinatriumfosfaat, dinatriumdifosfaat, water voor injectie Gezuiverd saponine, cholesterol, fosfatidylcholine fosfaatbuffer, sporen van thiomersal, sporen van formaldehyde Quil A, aluminiumfosfaat
fosfatidyl choline, cholesterol, ammonium acetaat, dinatriumhydrofosfaat, kaliumdihydrofosfaat, natriumchloride, kaliumchloride
Carbomeer, natriumchloride, dinatriumwaterstof-orthofosfaat, monokaliumfosfaat anhydraat, water voor injectie
Dosering
Jaarlijks na 3-voudige basisvaccinatie met een interval van 4-6 weken tussen de 1e en de 2e vaccinatie en met een interval van 6 maanden tussen de 2e en de 3e vaccinatie.

Basisvaccinatie van veulens van merries die sterk geïmmuniseerd zijn tegen paardeninfluenza of tetanus (i.e. twee of meer keren per jaar of binnen het laatste trimester van de dracht gevaccineerd) moet worden uitgesteld tot de leeftijd van 6 maanden, omdat deze veulens hoge concentraties maternale antilichamen kunnen hebben tegen paardeninfluenza virus en tetanus toxoïd, die kunnen interfereren met een succesvolle immunisatie.

In geval van een verhoogd risico voor paardeninfluenza of tetanus bij het jonge veulen, vooral wanneer de opname van biest onvoldoende is geweest, kan een extra vaccinatie worden gegeven vanaf de leeftijd van drie maanden. Bij zulke veulens moet, met behulp van een geschikte test, worden aangetoond dat ze geen of zeer lage IgG-titers hebben, voordat wordt overgegaan tot vroege vaccinatie. De volledige basisvaccinatiereeks moet nog worden gegeven vanaf de leeftijd van vijf maanden.
Jaarlijks mbt influenza na 2-voudige basisvaccinatie met een interval van 4 weken en een booster na 5 maanden. 2-Jaarlijks mbt tetanus na booster na 17 maanden na basisvaccinatie.

*In geval van verhoogd infectierisico of onvoldoende colostrum inname kan een aanvullende initiële injectie gegeven worden op de leeftijd van 4 maanden gevolgd door het volledige vaccinatie programma (basisvaccinatie op 6 maanden leeftijd en 4 weken later).
Jaarlijks, na een 3-voudige basisvaccinatie met een interval van 4-6 weken tussen de 1e en de 2e vaccinatie en met een interval van 6 maanden tussen de 2e en 3e vaccinatie. Jaarlijks mbt influenza (alternerend met ProteqFlu of Proteq-Flu-Te) en 2-jaarlijks mbt tetanus na 2-voudige basisvaccinatie met een interval van 4-6 weken en een booster 5 maanden na de basisvaccinatie.

*In geval van een verhoogd risico op infectie of van een onvoldoende opname van colostrum kan een extra eerste injectie met ProteqFlu-Te gegeven worden op de leeftijd van 4 maanden, gevolgd door het volledige vaccinatieprogramma.
Indicaties
Actieve immunisatie vanaf leeftijd van 5 maanden tegen paardeninfluenza van het H7N7 en H3N8 type (Europese en Amerikaanse stammen), inclusief de South Africa/4/03 en A/equi-2/Richmond/1/07 stammen, ter vermindering van klinische symptomen en virusuitscheiding na infectie, en voor de actieve immunisatie tegen tetanus ter voorkoming van sterfte. Opmerking: stam 2/South Africa/4/03 niet aanwezig in het vaccin. Mogelijk betekent dit dat het vaccin kruisbescherming biedt tegen deze nieuwere stam. Actieve immunisatie van paarden vanaf de leeftijd van 6 maanden tegen paardeninfluenza ter vermindering van de klinische verschijnselen en virusexcretie na infectie, en actieve immunisatie tegen tetanus om sterfte te voorkomen. leeftijd van 5 maanden tegen Equine Influenza typen H7N7 en H3N8 (Europese of Amerikaanse stammen, inclusief Florida sublineage Clade 1 en Clade 2 isolaten ) ter reductie van symptomen en virusuitscheiding na infectie, en tegen tetanus ter preventie van mortaliteit. Duur van de immuniteit is tenminste 15 maanden voor influenza en 36 maanden voor tetanus. → en dan toch jaarlijkse herhaling adviseren… Actieve immunisatie tegen paardeninfluenza ter vermindering van klinische symptomen en van virusexcretie na infectie en tegen tetanus ter preventie van sterfte bij paarden van 4 maanden of ouder.
Toediening
Diep intramusculair Intramusculair Intramusculair Intramusculair
Bijwerkingen
Het voorkomen van bijwerkingen na de 1e en 2e dosis is laag. Na de 3e en daaropvolgende doses neemt het voorkomen van bijwerkingen, vooral lokale reacties, toe.
Zwellingen van < dan 5 cm Ø (1 dag) en milde, voorbijgaande hyperthermie (max 4 dagen).
Voelbare, voorbijgaande zwellingen en grote, mogelijk pijnlijke zwellingen (aantal weken) (vaak).
Diffuse, harde of zachte zwelling (max 5 cm) op injectieplaats, afnemend binnen 2 dagen.
Lokale reactie van meer dan 5 cm (meer dan 2 dagen aanhoudend) (zeer zeldzaam).
Lokale entreactie Tijdelijke zwelling (max. 5 cm) op injectieplaats, afnemend binnen 4 dagen. De zwelling kan een Ø van 15-20 cm bereiken (zeldzaam).
Stijfheid van de nek 2-4 dagen na de vaccinatie (vaak). Pijn op de injectieplaats (zeldzaam), resulterend in tijdelijk functioneel ongemak (stijfheid). Pijn, lokale hyperthermie en spierstijfheid (uitzonderlijk).
Abcesvorming (zeldzaam)
Koorts, soms gelijktijdig met apathie en verminderde eetlust, gedurende 1 dag (zeer zeldzaam), of gedurende 3 dagen (uitzonderingsgeval). Tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur. Lichte stijging van temperatuur (max. 1,5 °C) gedurende 1 dag, uitzonderlijk gedurende 2 dagen. Dag na vaccinatie: apathie en verminderde eetlust (uitzonderlijk).
Overgevoeligheidsreacties (kan voorkomen) Overgevoeligheidsreactie (uitzonderlijk).
Waarschuwingen
Kan tijdens dracht worden gebruikt. Vermijd stress bij de dieren rond het tijdstip van vaccinatie. Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt. Stress vermijden bij vaccineren hoogdrachtige merries. Stress brengt in de late dracht een risico met zich mee. Mag tijdens de dracht en lactatie gebruikt worden.
Maternale antilichamen kunnen interfereren met de ontwikkeling van de actieve immuniteit. Veulens dienen niet gevaccineerd te worden voor de leeftijd van 6 maanden, met name als ze geboren zijn uit merries die gehervaccineerd zijn in de laatste twee maanden van de dracht, vanwege de mogelijke interferentie met maternaal verkregen antilichamen. Maternale antistoffen kunnen het resultaat van de vaccinatie tegen paardeninfluenza ongunstig beïnvloeden.
Dieren die tetanus antiserum in een therapeutische dosering hebben gekregen pas minimaal 4 weken daarna vaccineren. In elke dierenpopulatie zal een klein aantal individuele dieren voorkomen dat geen volledige respons op de vaccinatie geeft. Paarden die immunosuppressiva hebben gekregen, bv. glucocorticoïden, mogen in het algemeen niet worden gevaccineerd binnen 4 weken.
Klik hier voor volledige tekst registratie Duvaxyn IE plus T Klik hier voor volledige tekst registratie Equilis Prequenza Te Klik hier voor volledige tekst registratie Equip FT Klik hier voor volledige tekst registratie ProteqFlu-TE