Vaccins Parvo

CPV: Canine Parvo Virus

Parvo is zowel enkelvoudig (zie tabel hieronder) als in combinatie met andere vaccins verkrijgbaar. Sommige parvovaccins zijn speciaal bestemd voor hele jonge pups (vanaf 5 weken oud) (Canigen Puppy 2b) en hebben een beperkte werkingsduur (4 weken). Maar er zijn ook (enkelvoudige) vaccins die geschikt zijn voor zowel jonge pups (vanaf 6 weken oud) als volwassen dieren waarvan de bescherming door de fabrikant tot 3 jaar lang wordt gegarandeerd (Nobivac Parvo-C).

Parvo wordt vaak tegelijk met andere hondenziektes gevaccineerd, via de zogenaamde cocktailvaccins. Deze zijn bij bijna alle merken in verschillende combinaties verkrijgbaar met groot verschil in de geadviseerde herhalingsfrequentie: van jaarlijks tot 3-jaarlijks.

Canigen P Canigen Puppy 2b Eurican Puppy Nobivac Parvo-C Vanguard CPV
(Virbac) (Virbac) (Boehringer Ingelheim) (Intervet) (Zoetis)
12 weken en ouder 5 weken en ouder 6 weken en ouder 6 weken en ouder 6 weken en ouder
Werkzame bestanddelen
Levend geattenueerd: Levend geattenueerd: Levend geattenueerd: Levend geattenueerd: Levend geattenueerd:
Canine Parvovirus, stam 780916-115 Canine Parvovirus 2b stam CPV39 Canine Parvovirus, stam 780916-115 Canine parvovirus, stam 154 Canine Parvovirus stam NL-35-D
Adjuvantia/hulpstoffen
Hulpstoffen worden niet vermeld in de registratie Natriumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat (watervrij), water voor injectie Polypeptiden, gluciden in PBS Sorbitol, gehydroliseerde gelatine, caseïnehydrolysaat, dinatriumfosfaatdihydraat
Suspendeervloeistof: Nobivac Solvens dinatriumfosfaatdihydraat, kaliumdiwaterstoffosfaat, water voor injectie
Water voor injectie
Opmerking: het lijkt ons sterk dat dit de enige hulpstof is want hoe wordt dit virus geattenueerd?
Dosering
Na 2-voudige vaccinatie is een immuniteitsduur van enkele maanden aannemelijk gemaakt. Bescherming begint 2 weken na de vaccinatie, die aanhoudt totdat de hond 11 weken oud is. 6-12 weken oud: Jaarlijks, na 2 tot 3-voudige basisvaccinatie met een interval van 3 weken, waarbij de laatste enting plaatsvindt op leeftijd van 12 weken. 6-12 weken oud: 3-Jaarlijks na 2- tot 3-voudige basisvaccinatie met een interval van 3 weken, waarvan de laatste op de leeftijd van 12 weken. Honden met maternale antistoffen: Jaarlijks na 2 tot 3-voudige basisvaccinatie met een interval van 3 weken vanaf de leeftijd van 6 weken tot de leeftijd van 12 weken.
Voor langdurende bescherming: enten met een parvovirusvalentie volgens schema dat dient te beginnen voor de leeftijd van 11 weken. Vanaf 12 weken oud: Jaarlijks na enkelvoudige basisvaccinatie. Vanaf 12 weken oud: 3-Jaarlijks na enkelvoudige basisvaccinatie. Gevoelige honden of vanaf 12 weken oud: Jaarlijks na enkelvoudige basisvaccinatie.
Toediening
Subcutaan Subcutaan Subcutaan Subcutaan Subcutaan
Bijwerkingen
Worden niet vermeld in registratie. Lichte, voorbijgaande, soms pijnlijke, jeuk (duur minder dan 1 min.) binnen 30 minuten na de vaccinatie op de injectieplaats. Een lichte entreactie kan voorkomen. Een reactie op de injectieplaats, zoals een zwelling (zeer zeldzaam). Lokale reactie op de injectieplaats.
Tijdelijke lichte zwelling (verdwijnt binnen 2-3 uur) op de injectieplaats. Hypersensitiviteitsreacties (incidenteel). Tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur en/of tijdelijke overgevoeligheidsreactie (anafylaxis) zoals lethargie, oedeem in de kop, pruritis, dyspneu, braken, diarree of neervallen (Uitzonderlijk). Overgevoeligheidsreactie, met symptomen zoals lethargie, oedeem van de kop, pruritus, braken, diarree, dyspneu of neervallen (zeer zeldzaam), meestal zijn deze reacties mild, voorbijgaand en zelflimiterend. Tijdelijke verhoging van lichaamstemperatuur vlak na vaccinatie (zeer zeldzaam). Acute overgevoeligheids-reactie i.e. anafylaxie, faciaal oedeem en urticaria (zeer zeldzaam).
Waarschuwingen
Niet bij drachtige dieren gebruiken. Niet gebruiken tijdens de dracht en lactatie. De veiligheid van het diergeneesmiddel bij het moederdier is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie. Kan tijdens de dracht worden gebruikt. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de lactatie. Niet gebruiken tijdens de gehele drachtperiode.
Vóór vaccinatie tegen maagdarmwormen behandelen.
Gebruik van immunosuppressieve middelen binnen 4 weken vóór of na vaccinatie kan het resultaat ongunstig beïnvloeden. Maternale antistoffen kunnen het resultaat negatief beïnvloeden. Maternale antistoffen kunnen het resultaat van de vaccinatie ongunstig beïnvloeden. Mijd gebruik van hyper-immuun serum of immunosuppressieve geneesmiddelen gedurende 1 maand na vaccinatie.
Klik hier voor volledige tekst registratie Canigen P Klik hier voor volledige tekst registratie Canigen Puppy 2b Klik hier voor volledige tekst registratie Eurican Puppy Klik hier voor volledige tekst registratie Nobivac Parvo-C Klik hier voor volledige tekst registratie Vanguard CPV