Vaccins Droes

Er is 1 vaccin op de markt tegen Droes.
“Het vaccin is bedoeld voor gebruik in paarden waarvoor een risico op Streptococcus equi infectie duidelijk is vastgesteld, als gevolg van contact met paarden uit gebieden waarvan bekend is dat dit pathogeen aanwezig is, b.v. stallen met paarden die vervoerd worden naar keuringen en/of wedstrijden in zulke gebieden, of stallen die paarden hebben of paarden aangeleverd krijgen uit zulke gebieden.”, aldus de fabrikant (Intervet).
Andere interessante informatie uit de registratie:
“In de challenge studies uitgevoerd door Intervet werd onvoldoende bescherming gevonden in ongeveer een kwart van de paarden gevaccineerd met de aanbevolen dosis.”
Als je daar de korte werkingsduur naast zet: “Het begin van de immuniteit is vastgesteld op 2 weken na de basisvaccinatie.”
Immuniteitsduur: “De immuniteitsduur is tot 3 maanden.”
Dan kun je volgens ons wel stellen dat dit een vaccin is dat niet erg goed werkt.

Equilis StrepE
(Intervet)
4 maand of ouder
Werkzame bestanddelen
Levend deletie mutant Streptococcus equi stam TW928
Adjuvantia/hulpstoffen
NAO-1 stabilisator, water voor injectie
Dosering
Om de 3 maanden na een 2-voudige basisvaccinatie met een interval van 4 weken. Een priming respons wordt tot 6 maanden na basisvaccinatie gehandhaafd. Hierdoor is een enkele dosis nodig om immuniteit te herstellen.

Het wordt aanbevolen alle paarden in een stal te vaccineren.

Indicatie:
Voor immunisatie van paarden tegen Streptococcus equi ter vermindering van klinische symptomen en ter vermindering van het optreden van lymfknoopabcessen.
Aanvang van de immuniteit: 2 weken na de basisvaccinatie.
Immuniteitsduur: tot 3 maanden.
Het vaccin is bedoeld voor gebruik in paarden waarvoor een risico op Streptococcus equi infectie duidelijk is vastgesteld, als gevolg van contact met paarden uit gebieden waarvan bekend is dat dit pathogeen aanwezig is, b.v. stallen met paarden die vervoerd worden naar keuringen en/of wedstrijden in zulke gebieden, of stallen die paarden hebben of paarden aangeleverd krijgen uit zulke gebieden.
Toediening
Dien de hele inhoud van de spuit toe in de binnenkant van de bovenlip.
Bijwerkingen
Binnen 4 uur een diffuse zwellingsreactie op de injectieplaats die warm of pijnlijk kan zijn. Deze reactie heeft maximaal op 2-3 dagen na vaccinatie een maximale grootte van 3 cm bij 8 cm. De zwelling lost compleet op binnen 3 weken en heeft normalerwijs geen effect op de eetlust van het gevaccineerde dier en veroorzaakt geen zichtbaar ongemak.
Kleine suppuratieve ontsteking op de injectieplaats, leidend tot een scheuring van de overheen liggende lip mucosa waarbij vloeistof en ontstekingscellen vrij komen (mogelijk).
Licht troebele uitscheiding uit de injectieplaats 3-4 dagen na vaccinatie (in de regel).
Lichte vergrotingen, eventueel voorbijgaand pijnlijk, van de retrofaryngeale en mandibulaire lymfknopen gedurende een paar dagen na vaccinatie.
Abces op de injectieplaats of in de regionale lymfeknopen (zeer zeldzaam).
Verhoging van rectaaltemperatuur met 2 oC op dag van vaccinatie.
Gebrek aan eetlust, koorts en trillen en diffuse oedemateuze zwellingen (b.v. gezichtsoedeem, gezwollen mond/bovenlip) (zeldzaam).
Neerslachtigheid (zeer zeldzaam).
Waarschuwingen
Uitscheiding van de vaccinstam uit de injectieplaats kan worden waargenomen gedurende een periode van 4 dagen na vaccinatie.
Uit de literatuur is bekend dat een erg klein aantal paarden purpura haemorrhagica kan ontwikkelen als ze kort na infectie gevaccineerd worden. Purpura haemorrhagica is niet waargenomen in de veiligheidsstudies uitgevoerd tijdens de ontwikkeling van Equilis StrepE. Omdat de incidentie van purpura haemorrhagica erg laag is kan het voorkomen niet volledig worden uitgesloten.

In de challenge studies uitgevoerd door MSD werd in ongeveer een kwart van de paarden gevaccineerd met de aanbevolen dosis onvoldoende bescherming gevonden.

Gebruik geen antibiotica binnen één week na vaccinatie.

De vaccinstam is gevoelig voor penicillines, tetracyclines, macroliden en lincomycine.

De vaccinstam is resistent tegen aminoglycosides, sulfonamides, flumequine en trimethoprim-sulfa combinaties.

Basisvaccinatie tijdens een uitbraak is niet effectief omdat de immuniteit onvoldoende is totdat de basisvaccinatie voltooid is.

Voor de gebruiker/arts:
Dit geneesmiddel bevat een levende auxotrofische deletiemutant Streptococcus equi vaccinstam met geattenueerde virulentie. Echter, de bacteriële componenten van dit product kunnen een ontstekingsreactie met ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben na accidentele zelfinjectie. Ontstekingsremmende therapie is geïndiceerd, zelfs als er slechts een zeer kleine hoeveelheid van het product geïnjecteerd wordt. Om veiligheidsredenen dient een additionele antibiotica-behandeling overwogen te worden. De gevoeligheid van de vaccinstam tegen antibiotica staat in onderstaande lijst.

Niet gebruiken in drachtige of lacterende merries.
Klik hier voor volledige tekst registratie Equilis StrepE