Vaccins Rhinopneumonie

Er zijn 2 losse vaccins tegen Rhinopneumonie; Pneumequine en Equip EHV 1,4. De fabrikanten spreken allebei van een afname van de klinische verschijnselen en geven geen garantie van bescherming tegen het virus.
Intervet is een stuk uitgebreider met de vermelding van bijwerkingen van het vaccin Equilis Resequin.
Opvallend is dat geen van de bijsluiters vermeldt hoe lang de verkregen immuniteit is, maar omdat de herhalingsvaccinaties halfjaarlijks dienen te zijn, mogen we er van uit gaan dat actieve immunisatie na vaccinatie minder dan 6 maanden bedraagt.

Beschikbare vaccins:

Rhinopneumonie: zie tabel hieronder

Pneumequine Equip EHV 1,4
(Merial) (Zoetis)
4 maand en ouder 3 maand en ouder
Werkzame bestanddelen
Glycoproteïnen van Equine Herpesvirus (EHV) type 1, stam Kentucky Geïnactiveerd Equine Herpesvirus type 1, stam 438\77 en type 4 stam 405\76
Adjuvantia/hulpstoffen
Lichte paraffineolie
Thiomersal ≤0,1 mg, polyoxyethyleen vetzuren, ether van vetalcoholen en van polyolen, triethanolamine, PBS-buffer
Carbopol 934 P
Dinatriumwaterstoffosfaat, natriumwaterstoffosfaatdihydraat, water voor injectie
Dosering
Halfjaarlijks, na een 3-voudige enting met een interval van 1 maand tussen de 1e en de 2e enting en met een interval van 6 maanden tussen de 2e en 3e enting. Halfjaarlijks, na een 2-voudige basisvaccinatie met een interval van 4-6 weken vanaf de leeftijd van 5-6 maanden. Vóór die leeftijd: enkelvoudige vaccinatie op de leeftijd van 3-4 maanden gevolgd door bovenstaand vaccinatieschema
Als hulpmiddel ter vermindering van abortus: 3-voudige vaccinatie op de 5e, 7e en 9e maand van iedere dracht.
Indicaties
Actieve immunisatie van paarden vanaf de leeftijd van 4 maanden tegen respiratoire aandoeningen veroorzaakt door equine herpesvirus type 1 (rhinopneumonie). Partiële actieve immunisatie ter vermindering van de ernst van respiratoire ziekteverschijnselen veroorzaakt door Equine Herpesvirus typen 1 en 4.
Actieve immunisatie van drachtige merries ter vermindering van abortus veroorzaakt door Equine Herpesvirus type 1.
Toediening
Diep intramusculair Diep intramusculair
Bijwerkingen
Een voorbijgaande lokale entreactie kan voorkomen. Milde voorbijgaande reacties op de injectieplaats (zwelling), stijve gang en systemische reacties (anorexie, hyperthermie en lethargie) (zeldzaam). Zwelling op de injectieplaats is gewoonlijk niet groter dan 5 cm in diameter en kan soms pijnlijk zijn.
Anafylaxie (zeer zeldzaam, zoals bij elk vaccin)
Waarschuwingen
Geneesmiddel bevat minerale olie. Injectie/ zelfinjectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Bij gelijktijdig gebruik van een glucocorticosteroïd is hervaccinatie noodzakelijk.
Merries niet vaccineren in de week vóór en gedurende 21 dagen na het dekken. Kan worden toegepast tijdens de dracht of lactatie.
Maternale antistoffen kunnen het resultaat van de vaccinatie ongunstig beïnvloeden.
Klik hier voor volledige tekst registratie Pneumequine Klik hier voor volledige tekst registratie Equip EHV 1,4