Vaccins Rabiës

Rabiës is als enkelvoudig vaccin verkrijgbaar, in combinatie met het leptovaccin (Nobivac RL) en in een cocktail van in totaal 9 verschillende ziekteverwekkers (Versican Plus DHPPi/L4R).
Bij meerdere fabrikanten wordt een herhalingsvaccinatie na 3 jaar geadviseerd, alleen bij het vaccin van Merial (Rabisin) wordt een jaarlijkse herhaling geadviseerd, Zoetis adviseert bij het vaccin Versiguard Rabiës nog wel een booster na 1 jaar, maar kan daarna met een 3-jaarlijkse frequentie worden gegeven.

Het Rabiës bestanddeel bestaat bij alle vaccins uit een geïnactiveerd rabiësvirus, de stam verschilt per fabrikant.

Bij de enkelvoudige Rabiësvaccins (3) wordt aluminiumhydroxide of aluminiumfosfaat gebruikt als hulpstof. In 2 van de 3 vaccins wordt daarnaast ook nog eens thiomersal gebruikt (Nobivac Rabiës en Versiguard Rabiës). Twee hulpstoffen die bekend staan om hun ernstige bijwerkingen.

Zeker kleine honden lopen het risico op bijwerkingen (omdat de dosis van een vaccin niet wordt aangepast aan de grootte c.q. het gewicht van de hond) en het is raadzaam om minimaal 3 weken tussen een Rabiës vaccinatie en andere vaccins dan wel anti-parasitaire behandelingen te laten en te kiezen voor het vaccin zonder thiomersal.

Beschikbare vaccins:

Rabiës, enkelvoudig (3): zie tabel hieronder
Leptospirose, Rabiës
Hondenziekte, Leverziekte, Parvo, Kennelhoest, Leptospirose, Rabiës

Nobivac Rabiës Rabisin Versiguard Rabiës
(Intervet) (Boehringer Ingelheim) (Zoetis)
12 weken en ouder 12 weken en ouder 12 weken en ouder
Werkzame bestanddelen
Geïnactiveerd: Geïnactiveerd: Geïnactiveerd:
Rabiësvirus, stam Pasteur RIV Glycoproteïnen van het rabiësvirus (stam GS-57/Wistar) Rabiësvirus, stam SAD Vnukovo-32
Adjuvantia/hulpstoffen
2% aluminiumfosfaat: 0,15 ml.
Thiomersal 0,01%
Cultuurmedium,
dinatriumwaterstoffosfaat-dihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat,
water voor injecties
Aluminiumhydroxide (als Al+++) 1,7 mg.
GMEM medium, water voor injectie
Aluminium hydroxide 2,0 mg,
Thiomersal 0,1 mg, water voor injecties
Dosering
3-Jaarlijks na enkelvoudige basisvaccinatie 1 Jaar na enkelvoudige basisvaccinatie, daarna 3-jaarlijks 3-Jaarlijks, na een enkelvoudige basisvaccinatie, gevolgd door een booster 1 jaar na de basisvaccinatie.

De antilichaamtiters dalen in de loop van de duur van de 3 jaar immuniteit, hoewel honden beschermd zijn wanneer ze gechallenged worden. In geval van reizen naar risicogebieden of voor reizen buiten de EU kunnen dierenartsen extra rabiësvaccinaties wenselijk achten, om er zeker van te zijn dat de gevaccineerde honden een antilichaam titer hebben van ≥ 0,5 IU/ml, wat in het algemeen wordt beschouwd als voldoende beschermend en voldoet aan de reis testcriteria (antilichaamtiters ≥ 0,5 IU/ml).
Toediening
Subcutaan of intramusculair Subcutaan Subcutaan
Bijwerkingen
Een lokale entreactie kan voorkomen. Een lokale entreactie kan voorkomen. Voorbijgaande zwelling (max 10 mm) op injectieplaats eventueel gepaard gaande met een licht onaangenaam gevoel (zeer zeldzaam). Dit is gewoonlijk binnen 10 dagen verdwenen.
Voorbijgaande acute overgevoeligheidsreactie (zeer zeldaam), dergelijke reacties kunnen verergeren (anafylaxie) en kunnen dan levensbedreigend zijn. Tijdelijke verhoging van lichaamstemperatuur en/of tijdelijke overgevoeligheidsreactie (anafylaxis) met symptomen zoals lethargie, oedeem aan de kop, pruritis, dyspneu, braken, diarree of neervallen vlak na vaccinatie (uitzonderlijk). Overgevoeligheidsreactie (zeer zeldzaam).
Waarschuwingen
Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt. Gebruik tijdens dracht of lactatie: Proeven hebben geen negatieve effecten aangetoond. Kan tijdens de dracht worden gebruikt.
et vaccin is niet uitgebreid getest bij lacterende dieren. Uit de beperkte beschikbare gegevens blijkt echter dat toediening van het vaccin aan lacterende dieren niet gepaard zal gaan met een toename van het aantal bijwerkingen.
Klik hier voor volledige tekst registratie Nobivac Rabiës Klik hier voor volledige tekst registratie Rabisin Klik hier voor volledige tekst registratie Versiguard Rabiës