Titeren

Titeren is het door een dierenarts laten bepalen van aanwezige antilichamen in het bloed van het dier. Aan de hand van de waardes kan de aanwezige bescherming voor een bepaalde ziekte worden afgelezen. Een titer kan worden bepaald in een laboratorium; hiervoor is een heel buisje bloed nodig dat vervolgens wordt opgestuurd om te laten onderzoeken.

Het bepalen van titers kan echter ook sneller (en goedkoper) door middel van de zogenaamde Vaccicheck (honden en katten). Hiervoor is slechts 1 druppeltje bloed nodig en het resultaat is in minder dan een half uur bekend.

VacciCheck meet dus antilichamen die in het bloed aanwezig zijn. Deze antilichamen kunnen om verschillende redenen in het bloed aanwezig zijn: het kunnen maternale antilichamen betreffen, antilichamen aangemaakt na een vaccinatie of antilichamen die zijn gevormd na het doormaken van een ziekte. Aan de hand van de uitslag weet je of jouw dier al dan niet tegen bepaalde ziektes beschermd is. Wil je meer uitleg over het ontstaan van antilichamen en het immuunsysteem? Lees dan de pagina “het immuunsysteem” (link/klik)

Met de VacciCheck voor honden kan de titer worden bepaald voor Hondenziekte, Parvo en besmettelijke leverziekte (HCC). Voor katten kan met de VacciCheck de titer voor Kattenziekte en Niesziekte (herpes- en calicivirus) worden bepaald.
Voor paarden is er de Fassisi Tetacheck, eveneens een sneltest die bepaalt of een paard voldoende antistoffen heeft voor Tetanus.
Voor alle ziektes blijft het altijd mogelijk om de antistoffen te laten bepalen in een laboratorium.

Wat zijn de voordelen van een titerbepaling?
  • Met de uitslag van een titerbepaling kan “op maat” worden gevaccineerd, waardoor onnodig vaccineren kan worden beperkt (zoals bij dieren die eerder gevoelig hebben gereageerd op vaccinaties of zieke dieren met bijvoorbeeld een auto-immuunziekte of epilepsie.)
  • M.b.v. een titerbepaling kan een individueel vaccinatieschema voor pups worden gemaakt. Immers, vaccineren wanneer de pup nog maternale bescherming geniet, heeft geen enkele zin.
  • M.b.v. een titerbepaling kan worden gecontroleerd of vaccinaties zijn aangeslagen.
  • Bij dieren afkomstig uit het buitenland kan een titerbepaling uitsluitsel geven over hun immuniteitsbescherming.
Interpretatie VacciCheck

Het is altijd goed om met de dierenarts mee te kijken naar de uitslag.
Let er goed op dat er altijd een referentiestip aanwezig is. Dit is de bovenste stip in het rijtje van 4 stippen. Indien deze stip er niet opstaat, is de test niet gelukt en moet deze opnieuw worden uitgevoerd. De brede kant van de strip is de bovenkant.
Het kan soms gebeuren dat er wel een referentiestip aanwezig is maar dat de achtergrond van de kam sterk verkleurd is en er verder geen stippen aanwezig zijn. Ook in dit geval dient de test opnieuw te worden uitgevoerd. Door middel van een zogenaamde Comb Scale wordt de kleur van de referentiestip bepaald. De schaalverdeling loopt van S0 naar S6+ (0, 1, 2, 3, 4, 4+, 5, 5+, 6, 6+).

Nog niet gevaccineerde pups of kittens worden bij voorkeur pas gevaccineerd bij een negatieve uitslag (S1 en lager).

Voor gevaccineerde volwassen honden en katten geldt:

  • bij een uitslag van S3 en hoger: drie jaar wachten alvorens opnieuw te testen.
  • bij een uitslag van S2 (zwak positief) kan er een jaar worden gewacht alvorens opnieuw te testen.
  • bij een uitslag van S1 of S0: bespreken met jou als eigenaar van het dier tegen welke ziektes er kan worden gevaccineerd. Let op; je bent dus niet verplicht te vaccineren!

Er is een duidelijke informatiefolder van NML Health beschikbaar met daarin de Nederlandstalige handleiding van de VacciCheck alsook antwoorden op veel gestelde vragen. De folder kun je hieronder downloaden (met toestemming van NML Health).

vaccicheck_informatiebrochure 

Interpretatie Tetacheck

Er is sprake van een positief testresultaat wanneer 2 rode streepjes zichtbaar worden van zowel C (controlelijn) als de T (testlijn).
De uitslag is negatief wanneer alleen het streepje van de C (controlelijn) zichtbaar wordt.

Een titerbepaling is inmiddels rechtsgeldig. De uitslagen en de datum voor een volgende titerbepaling worden door de dierenarts in het paspoort bijgeschreven, eventueel vergezeld van het stripje, zodat dit ook officieel geldig is voor pensions, shows en wedstrijden.