Waarom deze website

Veel diereigenaren worstelen met de vraag of ze hun dier wel of niet moeten laten vaccineren. Kies je voor wél vaccineren, is je dier dan 100% beschermd? En hoe vaak moet je een vaccinatie dan herhalen? En kies je voor niét vaccineren, welke risico’s neem je dan? Kun je dan niet beter laten titeren? Wat is titeren eigenlijk?

Wij herkennen deze vragen omdat wij in het verleden zelf ook met deze vragen hebben geworsteld. Door ons beroep hebben wij een andere kijk gekregen op ziekte en gezondheid. We zijn kritischer geworden met wat we willen voor onze dieren. Als wij ons dier laten vaccineren door een dierenarts, dan willen we ook weten waarom; wat zijn de risico’s die de mogelijke ziekte met zich meebrengt? Welke risico’s zijn er die het vaccin met zich meebrengt? Is het eigenlijk wel nodig om gehoor te geven aan de jaarlijkse oproep door de dierenarts?

Op deze site gaan we uitgebreid op deze vragen in. Ons doel daarbij is jou als eigenaar zo goed mogelijk te informeren zodat je een weloverwogen keuze kunt maken wanneer de jaarlijkse oproep tot vaccineren weer in de bus valt.

Wie wij zijn

Wij zijn Marielle Rekveld-Temminck en Anne-Marie Rodenburg, allebei in 2012 afgestudeerd als klassiek homeopaat voor dieren en sinds die tijd onze eigen praktijk in respectievelijk Ambt Delden (Overijssel) en Gorssel (Gelderland).

Wij zijn de auteurs van het e-book ‘Vaccinatie, een fascinerend onderwerp” (© 2012), dat de basis vormt voor deze website en inmiddels een bron van inspiratie is voor derden.

Beiden runnen wij een geheel zelfstandige en fulltime praktijk en daarnaast werken wij samen. Dit betekent een bundeling van onze kwaliteiten en kennis. Zo gaan wij niet alleen naar allerlei nascholingsdagen toe, maar volgen we ook online en klassikale trainingen en hebben wij minimaal 2x per maand een intervisiebijeenkomst waarin wij ons verdiepen in casuïstiek en vakliteratuur om onze kennis verder uit te bouwen.

Vanwege onze interesse in het onderwerp vaccinatie blijven wij het nieuws hieromtrent volgen om zo de informatie op deze site up-to-date te houden.

Marielle Rekveld-Temminck
www.hetreckveld.nl

Anne-Marie Rodenburg
www.annemarierodenburg.nl