Leverziekte

HCC: Hepatitis Contagiosa Canis

HCC, ook wel besmettelijke leverziekte genoemd, veroorzaakt hepatitis (leverontsteking). In dit geval wordt de leverontsteking veroorzaakt door het CAV-1 virus (Canine Adeno Virus-1). Behalve honden kunnen vossen, wolven en coyotes er ook ziek door worden. De ziekte komt niet veel (meer) voor.

Besmetting

Het virus wordt voornamelijk via de urine uitgescheiden en kan dan door snuffelen en oplikken bij een andere hond/vos terecht komen, dus via de mond/neusslijmvliezen.

Incubatietijd

4-9 dagen.

Ziektebeeld

De symptomen zijn variabel: van lichte koorts tot een ernstige leverontsteking met hoge koorts. De dieren kunnen veel gaan drinken en meer gaan plassen, hebben vaak een verminderde eetlust en kunnen naast braken soms ook nog last van diarree krijgen.
Verder kan er sprake zijn van geelzucht (geel worden van slijmvliezen en oogwit), buik gevuld met vocht, blind lijken (‘wolk’ ogen) en vertoning van afwijkend gedrag.

Diagnose

De symptomen van HCC kunnen veel gelijkenis vertonen met de symptomen bij hondenziekte en is daarom niet vanwege de klinische symptomen alleen aan te tonen. Bloedonderzoek moet uitsluitsel geven.

Therapie (regulier)

Bij ernstig zieke honden is soms bloedtransfusie nodig. Verder een breedspectrum AB en vochttoediening met dextrose via een infuus.

Prognose

Jonge dieren kunnen plotseling sterven, maar als het dier de eerste 48 uur overleeft dan is er een goede kans op herstel. Het dier kan na herstel nog tot maximaal 6 maanden lang het virus in zijn urine afscheiden.