Combinatievaccins:

Hondenziekte, Leverziekte, Parvo, Kennelhoest, Leptospirose, Rabies

Voor deze combinatie is 1 vaccin beschikbaar. Al zijn er wel meerdere fabrikanten die een dergelijke combinatie mogelijk maken door verschillende vaccins aan te bieden die tegelijkertijd gegeven kunnen worden. Zoetis is de enige fabrikant die deze combinatie in 1 vaccin aanbiedt.

De vraag is of je daar blij van moet worden. Bedenk dat wanneer je kiest voor dit vaccin het immuunsysteem van je hond met maar liefst 9 verschillende ziekteverwekkers – alsook met de adjuvantia/hulpstoffen die in het vaccin zitten – moet zien om te gaan. Als adjuvans wordt aluminiumhydroxide gebruikt, een neurotoxine, bekend staand om zijn ernstige bijwerkingen.
Al met al een forse belasting voor het immuunsysteem. Dit is overigens niet anders wanneer je kiest voor een combinatie van vaccins.

Versican Plus DHPPi/L4R
(Zoetis)
8-9 weken en ouder
Werkzame bestanddelen
Levend geattenueerd:
Canine distemper virus, stam CDV Bio 11/A
Canine adenovirus type 2, stam CAV-2-Bio 13
Canine parvovirus type 2b, stam CPV-2b-Bio 12/B
Canine paraïnfluenza type 2 virus, stam CPiV-2-Bio 15
Geïnactiveerd:
Leptospira interrogans serogroep Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae stam MSLB 1089
Leptospira interrogans serogroep Canicola serovar Canicola, stam MSLB 1090
Leptospira kirschneri serogroep Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, stam MSLB 1091
Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, stam MSLB 1088
Rabiës virus, stam SAD Vnukovo-32
Adjuvantia/hulpstoffen
Adjuvans: Aluminium hydroxide
Lyofilisaat: Trometamol, EDTA, sucrose, Dextran 70
Oplosmiddel: Natrium chloride, kalium chloride, kalium diwaterstof fosfaat, dinatrium fosfaat dodecahydraat, water voor injectie
Dosering
3-Jaarlijks na 2-voudige basisvaccinatie met een interval van 3-4 weken; waarbij de 2e vaccinatie niet voor de leeftijd van 12 weken gegeven dient te worden.
Jaarlijkse hervaccinatie is vereist voor Paraïnfluenza en Leptospira componenten (compatible vaccin Versican Plus Pi/L4 kan dan gebruikt worden).

Immunologische respons op de CDV, CAV en CPV bestanddelen van het vaccin kan vertraagd zijn vanwege interferentie met maternale antilichamen. Echter, het is aangetoond dat het vaccin bescherming biedt tegen virus challenge bij maternale antilichaamtiters tegen CDV, CAV en CPV die gelijk zijn aan of hoger dan onder veldomstandigheden gebruikelijk. In situaties waarin zeer hoge titers van maternale antilichamen verwacht worden, dient het vaccinatieschema dienovereenkomstig bepaald te worden.
Toediening
Subcutaan
Bijwerkingen
Voorbijgaande zwelling (tot 5 cm) op de injectieplaats worden waargenomen (vaak). Deze kan soms pijnlijk, warm of rood zijn. Een dergelijke zwelling zal tegen 14 dagen na vaccinatie spontaan verdwenen zijn of sterk verminderd zijn.
Gastro-intestinale klachten zoals diarree, braken of anorexie en verminderde activiteit (zeldzaam).
Overgevoeligheidsreacties (i.e. anafylaxie, angio-oedeem, dyspneu, circulatoire shock, collaps) (enkele keer).
Waarschuwingen
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie. Gebruik tijdens dracht en lactatie wordt daarom afgeraden.
Een goede immuunrespons is afhankelijk van een volledig adequaat immuunsysteem. Immunocompetentie van een dier kan negatief beïnvloed worden door verschillende factoren waaronder zwakke gezondheid, voedingstoestand, genetische factoren, gelijktijdige behandeling met medicijnen en stress.
Niet gebruiken in dieren die symptomen van rabiës vertonen, of in dieren die verdacht zijn van besmetting met rabiës virus.
Na vaccinatie kunnen gevaccineerde honden de levend geattenueerde virus vaccin stammen CAV-2, CPiV en CPV-2b uitscheiden, uitscheiding van CPV is aangetoond tot 10 dagen. Echter, vanwege de lage pathogeniciteit van deze stammen, is het niet nodig gevaccineerde honden te scheiden van niet-gevaccineerde honden en gedomesticeerde katten. De vaccin virus stam CPV-2b is niet onderzocht in andere carnivoren (behalve honden en gedomesticeerde katten), waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor canine parvovirussen en daarom dienen gevaccineerde honden na vaccinatie van hen gescheiden te worden.
Klik hier voor volledige tekst registratie Versican Plus DHPPi-L4R